Podcast Filosofie 2x Sneller

Aflevering 3 - Identiteit en het Zelf

We spreken over waarom je beter kunt spreken van het Zelf dan van de Identiteit en welke rol ‘spiegeling’ en ‘verrassing’ spelen voor het Zelf. Aansluitend komt aan bod hoe het causaliteitsbegrip kan worden afgetroefd door een narratief; een scheppingsverhaal, een detective of de gebroeders Karamazov. Aan de hand van het begrip ‘verhoudingswijze’ proberen we nieuw licht te werpen op de psychopathologie en wat we kunnen leren van synchroniciteitservaringen.

Aflevering 2 - Zelfexpressie

Zelfexpressie verwijst naar de manier waarop individuen hun gedachten, gevoelens, ideeën en identiteit communiceren en uitdrukken. Dit kan worden gedaan aan de hand van bijvoorbeeld creatieve expressie (denk aan kunst, muziek, dans en schrijven), persoonlijke stijl (kleding, kapsel) en hoe iemand spreekt of communiceert. Verschillende filosofen hebben gedacht en geschreven over de aard van het zelf, vrijheid, individualiteit en de rol van expressie in de menselijke ervaring.

Hoe kunnen wij onszelf tot expressie brengen in de hedendaagse maatschappij?

Aflevering 1: Persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf

Deze aflevering hebben we het over de zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf. Er is veel aandacht voor deze zoektocht, onder andere blijkens de populariteit van zelfhulpboeken, trainingen, de toename van het aantal coaches. We bespreken filosofische inzichten die kunnen helpen om deze verlangens te begrijpen en te zoeken naar handvatten die de filosofie kan bieden in deze zoektocht.

Over ons

In deze podcast gaat Marius Sneller samen met filosoof Rico Sneller de diepte in ga over alledaagse onderwerpen en thema’s. Een breed geïnteresseerde, nieuwsgierige leek in gesprek met een filosoof om de wereld van de filosofie te begrijpen en toepasbaar te maken in het dagelijks leven.

Neem contact op

Email:

info@filosofie2xsneller.nl

Vragen over een podcast? Voorstel voor een onderwerp? Stuur graag een bericht!