Podcast Filosofie 2x Sneller

Aflevering 5 - Morele ambitie - een filosofische verdieping

Morele ambitie is de wil om bij de besten te horen, maar met andere maatstaven van succes. Geen dik salaris, deftige titel of corner office, maar een carrière die is gewijd aan de beste oplossingen voor de grootste wereldproblemen.

Wat kan de filosofie ons leren over morele ambitie? Kunnen we objectief bepalen wat het ‘goede’ is om te doen? Wat is de rol van ‘waarden’ bij de wijze waarop de mens zich tot de wereld verhoudt? Is er ruimte voor een roeping, wanneer morele ambitie het hoogst haalbare is? In deze aflevering proberen we filosofische gelaagdheid aan te brengen in de thematiek van morele ambitie.

Aflevering 4 - Zingeving en crisiservaringen

Een crisiservaring (o.a. depressie, burn-out, psychose) kan, hoe moeilijk en pijnlijk ook, soms heilzaam en veelbelovend zijn, omdat het blokkades kan doorbreken en nieuwe perspectieven en inzichten kan bieden. 'Zin' breekt de geest open en is de doorbraak van een impasse. In deze aflevering spreken we over zingeving, hoewel zinontvangst wellicht een passender term is. We bespreken hoe elementen en gebeurtenissen uit het verleden een soms een dieptedimensie bezitten. Soms blijkt pas later dat ze met terugwerkende kracht deel uitmaken van een bepaalde constellatie; van een groter geheel.

Aflevering 3 - Identiteit en het Zelf

We spreken over waarom je beter kunt spreken van het Zelf dan van de Identiteit en welke rol ‘spiegeling’ en ‘verrassing’ spelen voor het Zelf. Aansluitend komt aan bod hoe het causaliteitsbegrip kan worden afgetroefd door een narratief; een scheppingsverhaal, een detective of de gebroeders Karamazov. Aan de hand van het begrip ‘verhoudingswijze’ proberen we nieuw licht te werpen op de psychopathologie en wat we kunnen leren van synchroniciteitservaringen.

Aflevering 2 - Zelfexpressie

Zelfexpressie verwijst naar de manier waarop individuen hun gedachten, gevoelens, ideeën en identiteit communiceren en uitdrukken. Dit kan worden gedaan aan de hand van bijvoorbeeld creatieve expressie (denk aan kunst, muziek, dans en schrijven), persoonlijke stijl (kleding, kapsel) en hoe iemand spreekt of communiceert. Verschillende filosofen hebben gedacht en geschreven over de aard van het zelf, vrijheid, individualiteit en de rol van expressie in de menselijke ervaring.

Hoe kunnen wij onszelf tot expressie brengen in de hedendaagse maatschappij?

Aflevering 1: Persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf

Deze aflevering hebben we het over de zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf. Er is veel aandacht voor deze zoektocht, onder andere blijkens de populariteit van zelfhulpboeken, trainingen, de toename van het aantal coaches. We bespreken filosofische inzichten die kunnen helpen om deze verlangens te begrijpen en te zoeken naar handvatten die de filosofie kan bieden in deze zoektocht.

Over ons

Filosoof Rico Sneller gaat in gesprek met zijn zoon, ideeënontdekkingsreiziger Marius Sneller, om dieper in te gaan op alledaagse onderwerpen en thema's. Een nieuwsgierige leek engageert in dialoog met een filosoof om de wereld van de filosofie te doorgronden en deze praktisch toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Samen verkennen ze het raakvlak tussen de kunsten (muziek, literatuur, films) en de filosofie.

Neem contact op

Email:

info@filosofie2xsneller.nl

Vragen over een podcast? Voorstel voor een onderwerp? Stuur zeker een bericht!